วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

กษมา สร้อยสกุล


กษมา สร้อยสกุลณี

เกิด 25 มิ.ย. 19

รับราชการ 2542
ตลอดชีวิตต้องสู้ ก็ต้องสู้ต่อไป

1 ความคิดเห็น:

kamas กล่าวว่า...

จาก สุวัฒน์
Kamas คุณมีความพยายามที่จะนำเสนอข้อมูลได้ครอบคลุม มีความพยายามที่จะค้นหาข้อมูลได้ละเอียด ขอแสดงความดีใจที่ตั้งใจศึกษาค้นคว้า จงพยายามต่อไปนะจะเป็นกำลังใจให้ประสพความสำเร็จ